α
  122 | 2015 10 2015-12-10 9:53:05
   ° []  / ȸ : 374
10 ŹȲ
Ź뵵   
 10,000
 10,000
 ȯ10,000
 10,000
 ¿10,000
 ȯ10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 30,000
 10,000
 10,000
 ǵ10,000
 ȣ10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 ٹ10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 赿10,000
 10,000
 ̶10,000
 ΰ10,000
 μ10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 躴ä10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 ƿ10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 ǵ10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 ֿ10,000
 ؿ10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 ȫ10,000
 ȿ10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 ȣ10,000
 10,000
 10,000
 ȣ10,000
 10,000
 αټ10,000
 ܺ10,000
 20,000
 ȯ10,000
 10,000
 ڰ游10,000
 ڰ10,000
 ں10,000
 ڻ10,000
 ڻ10,000
 ڻ10,000
 ڼ10,000
 ڼ10,000
 ڼ10,000
 ڼ10,000
 ڼ10,000
 ڼҿ10,000
 ڼȣ10,000
 ڿ뼷10,000
 ڿ10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 öȫ10,000
 ѽ10,000
 10,000
 10,000
 赿10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 20,000
 10,000
 ȭ10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 հȯ10,000
 ռ10,000
 տ10,000
 10,000
 ۴뼺10,000
 ۹10,000
 ۼ10,000
 ȭ10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 Űȣ10,000
 źλ10,000
 10,000
 ߼10,000
 ɸ10,000
 10,000
 10,000
 Ȼ10,000
 ȼ10,000
 ȿ10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 ſ10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 μ10,000
 ȯ10,000
 չ10,000
 Ź10,000
 10,000
 10,000
 ǿ10,000
 10,000
 ȯ10,000
 10,000
 10,000
 ȣ 10,000
 â10,000
 10,000
 ̰10,000
 ̰10,000
 ̰10,000
 ̰10,000
 ̱10,000
 ̳10,000
 ̵10,000
 ̵ȯ10,000
 ̹μ10,000
 ̹ο10,000
 ̻10,000
 ̻10,000
 ̼10,000
 ̼10,000
 ̼10,000
 ̼10,000
 ̽¿10,000
 ̽10,000
 ̽10,000
 ̿10,000
 ̿10,000
 ̿뼮10,000
 ̿10,000
 ̿10,000
 10,000
 10,000
 絿10,000
 10,000
 ȭ10,000
 10,000
 10,000
 ֿ10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 â10,000
 ö10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 ȣ10,000
 ӻȣ10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 ȫ10,000
 10,000
 10,000
 ȯ10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 ȯ10,000
 10,000
 10,000
 ȯ10,000
 10,000
 ν10,000
 ȣ10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 º10,000
 10,000
 10,000
 ȭ10,000
 10,000
 10,000
 ȣ10,000
 10,000
 ȭ10,000
 ö10,000
 10,000
 ƶ10,000
 10,000
 ö10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 ȫ10,000
 10,000
 ȯ10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 ö10,000
 10,000
 ֺ10,000
 ֺ10,000
 ּ10,000
 ּ10,000
 ּ10,000
 ּ10,000
 ֿ10,000
 ֿ켮10,000
 10,000
 10,000
 ϳ10,000
 ŹԸ10,000
 Ϲȣ10,000
 ϻ10,000
 ϻ10,000
 ϻ10,000
 Ͽ10,000
 10,000
 ѿ츸10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 10,000
 ξ10,000
 ȫ10,000
 ȫ10,000
 Ȳö10,000
 Ȳͱ10,000
 Ȳ10,000
 Ȳǰ10,000
 Ȳ10,000
 Ȳ10,000
 Ȳ±10,000
 3,140,000
ǻͰа 10,000
 10,000
ǻͰа б DZ10,000
ǻͰа б 30,000
ǻͰа б ڰȯ10,000
ǻͰа б ȣ20,000
ǻͰа б â10,000
 80,000
а ȣ10,000
 10,000
а бȣ50,000
а б30,000
 80,000
мǵа 20,000
мǵа ̽ſ20,000
 40,000
мǵа б20,000
мǵа б߿20,000
мǵа б̼20,000
мǵа б20,000
 80,000
а  10,000
а  20,000
а  10,000
а  10,000
а  Ѽ10,000
а  α10,000
 70,000
ȭаа 1,000,000
 1,000,000
ȭа 10,000
ȭа ȿ10,000
ȭа ȯ10,000
ȭа 20,000
ȭа 20,000
 70,000
ȯа â100,000
ȯа ֱ10,000
ȯа ֿ10,000
 120,000
   
   
    Ͽ ֽ в 帳ϴ. 

COPYRIGHTS (c) 2013 Dong-A University, All Rights Reserved, If you have any question, send email to webmaster. ƴб ó | 604-714 λ걤 ϱ  550 37(ϴܵ) ó (ΰǹ S01 0314ȣ) TEL |  : 051)200-6012~3, ȫ : 051)200-6042~3  FAX | 051)200-6015  Ȩ  : ۸
ڿ Ͼ
óħ  ñڿ  ãƿô±