ƺ ȳ 


츮 б ϱ ؼ ش PC ۾
ϼž մϴ. ڼ Ͻñ ٶϴ.1. <׸1> PC Ʈũ Ʈũ ȯ漳 Ŭմϴ.


<׸ 1> Ʈũ ȭ
2. <׸2> ȭ ޡ ư donga մϴ.


<׸ 2> Ʈũ ȭ
3. <׸3> AirPort + ư Ŭմϴ.


<׸ 3> Ʈũ ȭ
4. <׸4> â Ÿ, Ʈũ ̸ ȡ , ̸ ȣ Է ,

[߰] մϴ


<׸ 4> Ʈũ ȭ


Ʈũ ̸ : donga

: 802.1X WEP

̸ : ý ID | й

ȣ : ý йȣ | л йȣ


- []

: ̸ ý(portal.donga.ac.kr) α ϴ ID ,

ȣ ýۿ α ϴ йȣ Էմϴ.

, ̸ ȣ Էؼ ȵ˴ϴ.


- [л]

: ̸ л й, ȣ л(student.donga.ac.kr) α ϴ

йȣ Էմϴ.

5. <׸5> ߰ donga Ʈũ Ȯ , [] Ŭմϴ.


<׸ 5> Ʈũ ȭ
6. <׸6> ˻â [] Ŭմϴ.


<׸ 6> Ʈũ ȭ
7. <׸7> Ʈũ ȭ [] Ŭմϴ.


<׸ 7> Ʈũ ȭ
8. <׸8> Ʈũ Ŭ ߰ donga ȮϽø Ϸ˴ϴ.

Internet Explorer ̿ ͳ Ͻø ˴ϴ.


<׸ 8> Ʈũ ȭ
±Ÿ ǻ ø (T. 200-6119, 6809) ֽñ ٶϴ.