Windows 7 ȳ

 

츮 п ϱ ؼ ش PC ۾ ϼž մϴ.

ڼ Ͻñ ٶϴ.

 

 

1. <׸1> ϴܿ ΰ Ŭ , [] մϴ.

 

<׸1> [] ȭ

 

 

 

 

 

 

2. <׸2>, <׸3> []â Ÿ, [Ʈũ ͳ] – [Ʈũ ] Ŭմϴ.

 

<׸2> [Ʈũ ͳ] ȭ

 

<׸3> [Ʈũ ] ȭ

 

 

 

 

 

3. <׸4> ܿ [ Ʈũ ] Ŭմϴ.

 

<׸4> [ Ʈũ ] ϴ ȭ

 

 

 

 

 

4. <׸5> [ Ʈũ ]â Ÿ, [߰] մϴ.

 

<׸5> [߰] ϴ ȭ

 

 

 

 

 

5. <׸6> [ Ʈũ ] â Ÿ, [Ʈũ ߰] մϴ

 

<׸6> [Ʈũ ߰] ϴ ȭ

 

 

 

 

 

6. [ Ʈũ ] â Ÿ,

<׸7> Ʈũ ̸ donga-wpa2 , WPA2- , []ư Ŭմϴ

 

<׸7> Ʈũ Էϴ ȭ

 

 

 

 

 

7. <׸8> Ʈũ donga-wpa2 ߰Ǹ, [ ] Ŭմϴ.

 

 

<׸8> [ ] ϴ ȭ

 

 

 

 

 

8. <׸9> [donga-wpa2 Ʈũ Ӽ]â Ÿ, [] մϴ.

 

<׸9> [] ϴ ȭ

 

 

 

 

 

9. <׸10> []ǿ Ʈũ Microsoft: PEAP Ǵ ȣ EAP(PEAP) õ Ȯ , []ư Ŭմϴ.

 

<׸10> [] ϴ ȭ

 

 

 

 

 

10. <׸11> [ȣ EAP Ӽ]â ȮϿ ID ȮΡ üũ ϰ,

á ȵ ȣ(EAP-MSCHAP v2) õ Ȯ , [] մϴ.

 

<׸11> [ȣ EAP Ӽ] ȭ

 

 

 

 

 

11. <׸12> [EAP MSCHAPv2 Ӽ]â ڵ Windows α׿ ̸ ȣ( ε)

üũ , [Ȯ] մϴ.

 

<׸12> [EAP MSCHAPv2 Ӽ] ȭ

 

 

 

 

 

12. <׸13> [ȣ EAP Ӽ]â [Ȯ] մϴ.

 

<׸13> [Ȯ] ϴ ȭ

 

 

 

 

 

13. <׸14> []ǿ [Ȯ] մϴ.

 

 

<׸14> [Ȯ] ϴ ȭ

 

 

 

 

 

14. <׸15> ߰ Ʈũ donga-wpa2 ϷǸ, [ݱ]ư Ŭմϴ.

 

<׸15> [ݱ] ϴ ȭ

 

 

 

 

 

15. ߰ Ʈũ donga-wpa2 Ϸ ݵ α׿ ޾ƾ մϴ.

<׸16> ȭ ϴ ۾ǥٿ Ʈũ Ŭմϴ.

 

<׸16> Ʈũ ϴ ȭ

 

 

 

 

 

16. <׸17>Ʈũ donga-wpa2 Ͽ [] Ŭմϴ.

 

<׸17> [] ϴ ȭ

 

 

 

 

 

17. <׸18> [Ʈũ ]â Ÿ, ̸ ȣ Է , [Ȯ] մϴ.

 

<׸18> ڰ Էϴ ȭ

 

 

̸ : ý ID | й
ȣ : ý йȣ | л йȣ

- []
:
̸
ý(portal.donga.ac.kr) α ϴ ID,

 ȣ ýۿ α ϴ йȣ Էմϴ.

, ̸ ȣ Էؼ ȵ˴ϴ.

 

- [л]
:
̸
л й, ȣ л(student.donga.ac.kr) α ϴ йȣ Էմϴ.

 

 

 

 

 

18. α׿ <׸19> Ʈũ donga-wpa2 Ǿ, Ϸ˴ϴ.

Internet Explorer ̿ ͳ Ͻø ˴ϴ.

 

<׸19> donga-wpa2 ȭ

 

 

 

 

 

Ÿ ǻ ø (T. 200-6119, 6809) ֽñ ٶϴ.