donga Wi-Fi1. <׸1> ȭ θ޴ ġ մϴ.


<׸ 1>2. <׸2> θ޴ ȯ漳 ġ մϴ.


<׸ 2>3. <׸3> ȯ漳 Ʈũ ġ մϴ.


<׸ 3>4. <׸4> Ʈũ Wi-Fi ġ մϴ.


<׸ 4>5. <׸5> Wi-Fi Ʒ "Wi-Fi Ʈũ ߰ ġ մϴ.


<׸ 5>6. <׸6> Wi-Fi Ʈũ ߰ â

Ʈũ SSID", , EAP ġ, ׸ մϴ.


Ʈũ SSID : donga

: 802.1x with Dynamic WEP

EAP : PEAP

2ܰ : MSCHAPV2


<׸ 6>7. <׸7> Wi-Fi Ʈũ ߰ "ID" йȣ Է ġ մϴ.

͸ ID' Է ʽϴ.


     

I D : ý ID | й

йȣ : ý йȣ | л йȣ

 

- []
: I D
ý(portal.donga.ac.kr) α ϴ ID,
йȣ ýۿ α ϴ йȣ Էմϴ.
, I D ȣ Էؼ ȵ˴ϴ.

- [л]
: I D л
й, йȣ л(student.donga.ac.kr) α ϴ йȣ Էմϴ.


<׸ 7>8. <׸8> Wi-Fi Ʈũ donga Ǿϴ Ÿ Wi-Fi Ϸ ˴ϴ.

internet Wi-Fi ̿ ͳ Ͻø ˴ϴ.


<׸ 8>Ÿ ǻ ø (T. 200-6119, 6809) ֽñ ٶϴ.